รับ! ส่วนลดค่า Excess สูงสุด 100%

ฟรี! Service Voucher มูลค่า 1,000 บ.*

สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการซ่อมสีและตัวถัง พิเศษ! รับส่วนลดค่า Excess

1. ส่วนลดค่า Excess 50%

เมื่อมีจำนวนชิ้นส่วน 10 ชิ้น หรือมูลค่าซ่อม (ค่าแรง) 60,000 – 100,000 บ.*

2. ส่วนลดค่า Excess 100%

เมื่อมีจำนวนชิ้นส่วน 11 ชิ้นชึ้นไป (รอบคัน) หรือมูลค่าซ่อม (ค่าแรง) 100,001 บ. ขึ้นไป*

รับฟรี!

Service Voucher มูลค่า 1,000 บ.** (สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการเข้ารับบริการฯ ครั้งถัดไป)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 095 5555 ต่อ 5117 หรือ 5120

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. 02-095-5555

@benzprimus